תפישת היררכיות

כבר בהגיעם לבקו"ם, או לכל המאוחר בבסיס הטירונות, מגוייסים טריים מקבלים את מרותו של נער צעיר כמוהם שמפגין סמכות ומסביר להם איך מתנהל הצבא. אותו צעיר נקרא בפיהם "מפקד" והם, מלבד יוצאי דופן, נשמעים לו ללא עוררין. המפקדים משתלטים על פקודיהם בקלות רבה, למרות שאלו הם לא אנשים יוצאי-דופן במיוחד שלפני שירותם ניתן היה לקרוא להם כריזמטיים או מנהיגים. כיצד מתרחשת ההתמסרות הזו? מובן שישנו האספקט של חוסר המודעות, הכניסה למערכת חדשה ולא מוכרת, אשר מגויסים חווים, כמו גם הרגשתם שהם נכנסים למסגרת רצינית יותר לאחר שחוו לפני כן רק לימודים או עבודה זולה. אבל אני חושב שיש פה יותר מכך. אני חושב שהאופן שבו המפקדים נתפשים, ברמה החושית\מחשבתית ממש, הוא זה שמאפשר להם לשלוט בקלות רבה.

בדיעבד אני מבין את עצמת החוויה הזו שלי. בטירונות, בטירונות השנייה שלי, בקורס חובשים, המפקדים היו נראים לי גדולים. הם לא היו נראים לי גבוהים יותר, כבדים יותר, מוכשרים יותר או חכמים יותר. אני חושב שזה יתבטא בעיקר בזה שהם נראו לי "מבוגרים" יותר, אם כי היה לי ברור בשלב כזה או אחר שהם לא יכולים להיות מבוגרים ממני בהרבה. ובכל זאת הם הרגישו "גדולים" יותר, מרוממים, ברמה אחת מעליי. כאנשים בעלי לגיטימיות לשלוט עליי. אני חושב שאין בשפה את המילים לתאר הרגשה זו, ובגלל שהרגשה זו טבועה עמוק כל-כך בחווית העולם, לרוב מתחת להכרה אפילו, קשה מאד להסביר אותה. אבל אני מאמין שאני לא היחיד שחווה הרגשה זו, ושמי שחווה אותה יודע למה אני מתכוון.

ישנם בעלי-חיים, ביניהם פרימטים, אשר מקיימים היררכיה חברתית ביניהם, כזו אבסולוטית שבה יש פרט אחד מעל כולם, או ליניארית בה כל פרט דומיננטי על אלו שתחתיו בסולם וכפוף לאלו שמעליו. דומיננטיות של פרט מושפעת ממספר גורמים כגון חוזק גופני, אגרסיביות, גיל, מין וכדומה. אצל בעלי-חיים ברור שההיררכיה הזו נוצרת בטבעיות, כלומר לא בהשפעת גורמים תרבותיים, פשוט כי אין להם שפה במובן שיש לבני-אדם. אך מה בדבר בני-אדם? גם בלי להיכנס לדיון או חקירה של אילו גורמים יוצרים היררכיה בין בני-אדם, אפשר להניח שהיררכיה כזו קיימת (היא קיימת אצל השימפנזים והגורילות הקרובים אלינו ביותר) ושלכן לבני-אדם יש את היכולת "לזהות", לתפוש, את מעמדם החברתי של אנשים אחרים ושל עצמם, שכן ללא יכולת זו לא ניתן ליצור היררכיה. מעין חוש היררכי שכמו חוש ההתמצאות מאפשר לאדם למקם את עצמו, לא מרחבית אלא חברתית. זה יכול להסביר התנהגות עדרית של בני-אדם ואת הקלות היחסית בה בני-אדם ילכו אחר מנהיגיהם, גם לאבדון.

אך מה משפיע על תפישה היררכית זו? אין ספק שבני-אדם יכולים לזהות במידה מסוימת הבדלי גיל, דרך בחינה של מבנה וגודל הגוף והפנים בגילאים נמוכים, ודרך השפעת ההזדקנות על תווי הגוף בגילאים גבוהים. הם מסוגלים להבדיל בין זכרים ונקבות, וגם להעריך חוזק גופני על פי מבנה הגוף. אך הבדלים אלו לא מהווים סממנים לעליונות היררכית, שכן גם בני-אדם בעלי נחיתות גופנית, ומשני המינים, שלטו ומסוגלים לשלוט על קבוצות בני-אדם. יוצא דופן, אם כי לא באופן מוחלט, הוא הגיל, לדעתי, שהוא גורם שמשפיע יותר מכל על מיקום בסולם ההיררכי. מצד אחד התפישה שלי של אדם אחר כמנהיג מובילה אחריה את התפישה שהוא מבוגר יותר, גם כאשר זה לא כך באופן מובהק, ומצד שני אני מרגיש, וגם יצא לי לראות, שלאנשים קשה יותר לקבל את מרותם של צעירים מהם מאשר את מרותם של אנשים בגילם או מבוגרים מהם, ושזה משפיע יותר מהגורמים האחרים. גם אסתטיקה גופנית ושל הפנים משפיעה באופן דומה.

מפקדים שלי בטירונות נתפשו בעיניי כגדולים ממני, וזה בעיקר התבטא בהרגשה שהם מבוגרים יותר. סביר להניח שכולם באמת היו מבוגרים ממני, אבל ההבדל הוא זניח ובלתי ניתן לתפישה. יותר מכך, היו איתי במחלקה טירונים שהיו מבוגרים אף מהמפקדים (עתודאים פורשים) ואותם לא תפשתי כגדולים או מבוגרים ממני, לא לפני ולא אחרי שגיליתי את הפרט הזה אודותיהם. ראיתי אותם כשווים לי. אבל החוויה הזו לא התחילה בצבא. ההרגשה הזו הייתה חזקה גם בבית-הספר, כאשר ילדי הכיתות מעליי נראו לי גדולים יותר, ואלו של הכיתות הנמוכות קטנים יותר. אמנם בגילאים אלו הבדלי-גיל ניכרים יותר, אבל לא מספיק כדי להסביר את התופעה. גם בתוך שכבת גיל אחת ישנם הבדלי גבהים והתפתחות. אני הייתי יחסית מבוגר לשכבה שלי, ובכל זאת ילדים מכיתה אחת בלבד למעלה נראו במובהק גדולים יותר, למרות שבוודאי היו ביניהם כאלו שמפרידים ביניהם לביני רק מספר חודשים, בעוד שבכתתי היו ילדים שההפרש בינינו הוא כמעט שנה לצד השני, אבל נתפשו בעיניי כשווים לי. באופן דומה, ילדים בכיתה אחת מתחתיי נראו לי כהרבה יותר קטנים ממני.

מבנה גוף הוא לא המרכיב הבלעדי במראה החיצוני בחברה האנושית. בגדים משומשים על ידי בני-אדם למגוון פונקציות חברתיות, בין השאר כדי להדגיש או ליצור מעמד חברתי. הצבא עושה שימוש בזה דרך מדים וקישוט החזה, כתפיים והראש. ישנו קשר בין אינסטינקט קדום לבחון את כוחו הפיסי של יריב על ידי בחינת זרועותיו וחזהו ובחירת אזורים אלו לסימול דרגותיו של חייל. אני חושב שישנו גם קשר בין דרכם של בני-אדם לזהות אנשים אחרים דרך פניהם לבין התפקיד שכובעים ממלאים לציון מעמד ותפקיד בחברה האנושית, אך אולי זה קשור רק במיקומו המועדף של הראש מבחינה ויזואלית (או שכל הרכיבים האלו קשורים אחד בשני). כדוגמא מובהקת ניתן להביא את הכתרים שמלכים לבשו לאורך ההיסטוריה, אך גם כובעים ללא משמעות מיוחדת כשלעצמם יכולים להדגיש היררכיה. בצה"ל, למשל, ישנו הכובע טמבל אשר רוב הטירונים לובשים ואשר מבדיל אותם ממפקדיהם החבושים כובע מצחייה. ישנה כאן מעגליות כיוון והטירונים מגדירים חזרה את הכובע כנושא מעמד נמוך יותר, ואם חייל בדרגה גבוהה, או מפקד, ילבש את הכובע הזה הוא ייתפש כנמוך יותר בשרשרת הפיקוד ("מה זה הכובע הזה, יא צ'ונג?"). אני זוכר שכשראיתי את המפקד גדוד שלי חובש כובע מצחייה (כמו מפקדים חוגרים, במקום לשאת כומתה) הוא נראה "קטן" יותר. מובן שלא משהו בצורת הכובע עצמו הוא שנותן את המשמעות הזו, הרי שאם טירונים היו לובשים כובעי מצחייה והמפקדים כובעי טמבל, מעמדות הכובעים היו מתחלפים.

ייתכן שאופן התפישה-המעמדית שלי בצבא ובבית-הספר קשור בחוסר-הביטחון והאופי המופנם שהיה לי, אבל בכל זאת תפשתי כיתות נמוכות בבית-הספר כמו גם חיילים בגדוד שלי ממחזורים נמוכים יותר (גם אם לא שמחתי לפקד עליהם) כקטנים יותר, כך שזה לא תוצר של הקטנה עצמית (מצד שני, פעמים רבות תפשתי בני-אדם אחרים שרציתי להתקרב אליהם אבל לא עשיתי זאת עקב חוסר ביטחון בתור "גדולים". אני זוכר ממש שהמחשבות המילוליות שלי השתמשו במונחים אלה). אבל אולי זה נבע מסגירות אשר מנעה ממני להתחבר אל "שכבות אחרות" ולראות מעבר למעמדות החברתיים – כלומר שבאופן טבעי נוצרים בחברה האנושית מעמדות והיררכיה, והתנהגות חברתית ספציפית יכולה לבטל או לחזק אותם על-ידי התעלמות מהם או הדגשתם בהתאמה. כך מפקדים ששומרים על "דיסטנס" עם פקודיהם, על קרירות ודיבור לעניין, מחזקים את ההיררכיה, בעוד שמפקדים שמתיידדים איתם מטשטשים אותה, גם כאשר לשני סוגי המפקדים ישנם אותם סמכויות בדיוק.

וזה מוביל אותי לטענה הבאה שיותר מסממנים חיצוניים, התנהגות היא שמבססת מעמדות היררכיים; הן ההתנהגות של המנהיג והן של הקבוצה. אדם עם נוכחות בולטת, מוחצן, שמתנהג כאילו הוא דמות מרכזית או מנהיג, סביר להניח שיהפוך לכזה ויהיה לו משקל רב בקבלת החלטות של קבוצה, ללא תלות בכישורים אחרים או איכויות אחרות שלו. מובן שאופי משחק כאן תפקיד, אבל המעמד החברתי מתגבש בעיקר מאינטראקציה חברתית זו ולא מיכולת ממשית לקבל החלטות טובות. אדם עם סגולות טובות אבל מופנם ומסתגר שיתנהג כאילו הוא מובל ולא מוביל, לא יוכל להוביל. מצד שני, צריך שהקבוצה תתנהג כאילו היא מובלת על ידי אדם או בני-אדם אחרים כדי לבסס את המעמדות. קונצנזוס לגבי מי המנהיג איננו כה מסובך גם בקבוצה גדולה עקב ההתנהגות העדרית שבני-אדם מקיימים. אך אם קונצנזוס זה מתערער, ייתכן שגם אם המנהיג ימשיך להתנהג כאילו הוא אחד הוא יאבד את שליטתו, בעיקר אם תופיע דמות מנהיג חדשה שתחדל מלקבל את מרותו של המנהיג הישן ותוכל לסחוף אחריה את הקבוצה ולהיתפש במעמד רם יותר.

תפישת מעמדם החברתי של בני-אדם אחרים היא מוחשית, אך היא איננה נובעת ברובה ממאפיינים גופניים חיצוניים (למעט גיל ויופי, בעירבון מוגבל) אלא מהתנהגות אותם בני-אדם והאנשים הסובבים אותם. זו תופעה הקשורה בהיזון והיזון חוזר – המערכת מחפשת נקודת איזון ושם היא מתייצבת. המעמד החברתי של אדם, אם כן, נשען על המחשבה אודותיו ("א' הוא מנהיג"), התנהגותו (א' מתנהג כמו מנהיג) והתנהגות סביבתו (הקבוצה מעריכה את דעותיו והחלטותיו של א'). זה נכון לא רק לתפישה של מנהיג, אלא לכל מעמד חברתי ובכל מישור – סוציואקונומי, גזע, מין, גיל, קבוצה פוליטית וכו' (ראו למשל את המאמר הזה). האם ניתן לחמוק מאשליה זו? כמובן. אבל אינני בטוח שרק שינוי המחשבה (למשל על ידי מודעות לאשלתיות שבעניין) יוביל לשינוי התפישה, שכן זה רק חלק מהמערכת שכוללת גם התנהגות שמחזקת מעמדות אלה. אבל ייתכן שעל ידי מחשבה עמוקה יותר, זו שמתפכחת מהאשליה שההתנהגות של החברה יוצרת, תוכל להוביל להתפכחות תפישתית, כזו שרואה דברים כמות שהם, ולא דרך פילטרים חברתיים.

מודעות פרסומת

תגובה אחת to “תפישת היררכיות”

  1. א.ב. Says:

    יפה, בדיוק עלתה לי מחשבה דומה לא מזמן

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s


%d בלוגרים אהבו את זה: